Eljour

Vi utför elarbeten utanför ordinarie arbetstider, har ni problem med er el under obekväma arbetstider, ring oss med jour dygnet runt

Felsökning

Jordfelsbrytare

Om jordfelsbrytaren löser ut rekommenderas följande åtgärder

Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder det på ett tillfälligt fel eller en tillfällig störning. Om jordfelsbrytaren ofta löser ut på detta sätt bör El & Tele i Nerike kontaktas. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Skruva ut samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet kan nu lokaliseras till den sist återställda säkringsgruppen. Fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna elapparater från vägg- och takuttag som tillhör den säkringsgruppen. Slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta El & Tele i Nerike. Om jordfelsbrytaren inte löser ut, anslut en apparat i taget till uttagen tills att jordfelsbrytaren löser ut igen. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig och skall då ses över av en fackkunnig person.

Lampor glöder, spis ur funktion

Troligtvis en huvudsäkring trasig. Slå av huvudbrytaren på elmätaren, Byt ut alla tre för säkerhets skull, slå till huvudbrytaren. Om säkring löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Kontakta El & Tele i Nerike

Vill ni försäkra er om att elektriker alltid anländer inom kort? Gör som många andra skriv el-jouravtal med oss

Journummer: 019-10 84 84